Dzisiaj:104
Wczoraj:236
W tygodniu:1443
Wszystkie:536502

  • IP: 3.238.121.7
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

Aktualnie odwiedza nas:
3
Gość(ci)

WYBÓR RADY PARAFIALNEJ

 

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 536 i dokumentów Synodu Archidiecezji Przemyskiej (w szczególności Aneksu 9) powinny się odbyć w Parafii wybory Rady Duszpasterskiej (Parafialnej), której przewodniczy Proboszcz, a sama Rada „posiada jedynie głos doradczy” i w myśl Statutu 54 Synodu Archidiecezji Przemyskiej ma „współpracować z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii”.

Wspomniany Synod określa, że Rada Duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

Synod mówi także o składzie Rady Duszpasterskiej. Z urzędu wchodzą do Rady: proboszcz, jako jej przewodniczący, wikariusze oraz przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego (jeśli takie są). Do Rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej z różnych rejonów.

Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu Rady, czyli 5 osób (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, zaś drugą połowę wyznacza proboszcz (5 osób).

 

Kandydat do Rady - warunki :
- Ochrzczony
- Bierzmowany
- Ukończone 18 lat
- Katolik praktykujący
- Wolny od grzechów publicznych (np. nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym)
- Cieszący się dobrą opinią
- Jest stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku w danym rejonie głosowania

 

Terminarz i przebieg wyborów Rady:

- Zapowiedź i ogłoszenie procedury wyborów – 31 grudnia 2023r.

- Wskazanie 5 rejonów parafii do głosowania (wchodzi kandydat z najwyższą ilością głosów z danego rejonu, a w razie rezygnacji kolejny z listy)

Rejon 1 - Judaszówka

Rejon 2 - Baranówka, Budzyń, Stawiska

Rejon 3 - Domy od kościoła do młyna i za młynem (numery nieparzyste)

Rejon 4 - Domy od torów do młyna (numery parzyste) i Borki

Rejon 5 – Krzaki, Łazki, Piaski

- Zgłaszanie się osobiste chętnych kandydatów z danego rejonu parafii w dniach 2 – 12 stycznia 2024r. w godz. pracy kancelarii parafialnej (formularz zgłoszeniowy, zgoda RODO)

- Ogłoszenie list zgłoszonych kandydatów z 5 rejonów parafii – ndz 14 stycznia 2024r.

- Wybory przez głosowanie na kartach dla swojego rejonu parafii w kościele w Jelnej po Mszach św. – ndz 21 stycznia 2024r – tylko Rejon 1 głosuje w kościele w Judaszówce po Mszy św.

(zgodnie z rejonem zamieszkania tylko jeden głos na zgłoszonego kandydata z listy lub dodatkowego wytypowanego i dopisanego przez głosującego na karcie wyborczej, Komisja Wyborcza to członkowie Akcji Katolickiej – wydanie kart do głosowania, liczenie głosów, protokół)

- czas na zapytanie ew. dodatkowo wytypowanych kandydatów przez głosujących o zgodę i RODO

- ogłoszenie wyników wyborów i składu Rady – ndz 28 stycznia 2024r.

- zatwierdzenie Rady przez Ks. Dziekana i zaprzysiężenie

 

Sposób głosowania:


- Kartę do głosowania otrzymujemy w kościele w dniu głosowania (tylko swój rejon parafii)
- Wskazujemy tylko jednego kandydata ze swojego rejonu parafii (zgłoszonego na listę lub własnego w dodatkowym polu) przez postawienie krzyżyka przy imieniu i nazwisku a potem kartę wrzucamy do urny w kościele
- Na wrzucanej do urny kartce powinno być zaznaczone imię i nazwisko tylko jednego kandydata pod rygorem nieważności głosu
- Głosuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec parafii – tylko osobiście
- Jedna osoba – wrzuca tylko jedną kartę

- głosy zostaną zliczone przez Komisję Wyborczą, która sporządzi protokół

 

WYBORY RADY PARAFIALNEJ

Przypominamy, że rozpoczeła sie w naszej Parafii procedura do wyboru składu Rady Parafialnej w liczbie 10 osób, oprócz Proboszcza i wikariusza, którzy wchodzą w jej skład z urzędu. Połowę, czyli 5 osób z różnych rejonów, wybierają Parafianie przez głosowanie, które odbędzie się za tydzień w ndz 21 stycznia 2024r w kościele.

Do piątku 12 stycznia br. jako kandydaci zgłoslili się:

Rejon 1 – Judaszówka

Grzywna Adam (Judaszówka 338)

Tudryn Antoni (Judaszówka 408C)

 

Rejon 2 - Baranówka, Budzyń, Stawiska

Miś Wiesław(Jelna 49), Półćwiartek Mirosław(Jelna 19),

Ziemacki Dariusz(Jelna 31)

 

Rejon 3 - Domy od kościoła do młyna i za młynem (numery nieparzyste)

Ciągło Piotr (Jelna 235)

Nicpoń Józef (Jelna 97)

 

Rejon 4 - Domy od torów do młyna (numery parzyste) i Borki

Nowak Marian (Jelna 110A)

Zych Łukasz (Jelna 96A)

 

Rejon 5 – Krzaki, Łazki, Piaski

Barda Piotr (Jelna 277S)

Ilasz Piotr (Jelna 275A).

W dniu głosowania pod zgłoszonymi wyżej można będzie także podać własnego kandydata na karcie do głosowania wpisując koniecznie imię i nazwisko oraz jego adres zamieszkania w danym rejonie. Karty do głosowania można pobrać po Mszy św., urna na głosy bedzie przed ołtarzem. Oddajemy tylko jeden głos (krzyżyk) na kandydata ze swojego rejonu. Rejon 1 głosuje w kościele w Judaszówce po Mszy św. z godz. 9.00.

JELNA KOLĘDA 2023/2024

NUMERY DOMÓW – wykaz w zestawach planowanych wejść

(ROZPOCZĘCIE O GODZ. 9.00)

 

WTOREK 2 STYCZNIA

ZESTAW 1 (Baranówka obie strony od początku)

1 / 2 / 2A / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 22 / 24 / 7 / 9 / 11

ZESTAW 2 (Baranówka obie strony c.d. do skrzyżowania/przystanku)

28 / 30 / 13 / 15 / 38 / 40 / 42 / 44 / 17 / 19A / 19 / 21 / 46 A / 46 / 20 / 36 / 34

 

ŚRODA 3 STYCZNIA

ZESTAW 3 (Baranówka c.d. i część Budzynia od strony stadionu)

23 / 25 / 27 /29 / 31 / 31 A / 33 F / 33 E / 33 J / 33 G / 33 C / 33 B / 33 A / 35 A / 33 / 35 / 35 C / 35 B

ZESTAW 4 (Budzyń przy głównej drodze i część Stawisk)

37 / 39 / 48 / 43 A / 43 / 43 D / 41 / 43 E / 49 B / 49 / 49 A / 51 / 51 A / 51 B / 57 / 51 C / 51 E /71 J / 67 F

 

CZWARTEK 4 STYCZNIA

ZESTAW 5 (Stawiska c.d, domy obok kościoła i klasztoru od strony cmentarza)

57 C / 67 C / 67 B / 67 A / 71 D / 67 / 75 / 77 / 79 / 81 / 83 / 87 / 89 / 89 B / 95 / 95 A / 97 A / 99 A / 103 / 105 / 111A

ZESTAW 6 (od kościoła do P.Sołtysa)

93 / 97 / 99 / 107 / 109 / 111 / 113 / 115 / 117 / 121 / 123 A / 123 / (125) / 131 / 135 / 135 A / 139 / 141 / 143 / 149 / 153

 

PIĄTEK 5 STYCZNIA

ZESTAW 7 (droga powiatowa od torów – obie strony)

45 / 47 / 53 / 55 / 55 A // z tyłu pod lasem: 74 A / 62 A / 58 // 59 / 61 / 50 / 52 / 54 / 56 / 60 / 62 / 63 / 65 / 64


 

PONIEDZIAŁEK 8 STYCZNIA

ZESTAW 8 (c.d. przy drodze powiatowej obie strony do drogi na Borki)

66 / 69 / 68 / 70 / 71 / 71 A / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 82 A / 84 / 86 / 88 / 90 / 94

ZESTAW 9 (Borki)

100 D / 92 A / 96 / 96 A / 96 E / 96 G / 96 I / 96 J / 96 K / 96 L / 96 M / 96 O / 98 L / 98 M / 100 J / 98 J / 98 I / 98 H / 98 G / 98 B / 98 A / 102 E

 

WTOREK 9 STYCZNIA

ZESTAW 10 (od drogi na Borki do mostu przy ŚDS)

98 / 102 / 106 / 110 / 110 A / 112 / 112 C / 116 / 116 A / 116 B / 118 / 120 / 122 / 124 / 129 / 130 / 134 / 136 / 133 / 133 B

 

ŚRODA 10 STYCZNIA

ZESTAW 11 (spod lasu droga od Szkoły obie strony)

128 A / 128 / 126 / 138 / 142 / 142 B / 140 B / 144 / 144 A / 144 C / 150 A / 150 B / 150 C / 150 D / 156 / 160 A / 160 B / 160 C / 160 E / 164 / 166

ZESTAW 12 (c.d. droga od Szkoły obie strony do drogi powiatowej)

170 A / 170 B / (170 C) / 174 A / 176 A / 184 B / 184 / 188 B / 194 A / 196 / (198) / 200 / 202 / 206 / 208 / 216 / 218 / 218 B / 200 A / 200 B / 204 / (208 B)

 

CZWARTEK 11 STYCZNIA

ZESTAW 13 (droga powiatowa od ŚDS obie strony i ślepa uliczka za sklepem)

146 / (147) / 148 / 150 / 154 / /za rzeką: 157 / (159) / 161 // 158 / 160 / 162 / 170 / 172 / 178 / 180 / 182 / 186 / (190) / 188 / 192 / 194

ZESTAW 14 (od nr 165 za rzeką do nr 211 przy drodze powiatowej)

(165) / 169 / 167 / 171 / 173 / 175 / 177 / 183 / 189 / 187 / (195) / 199 / 191 / (193) / (197) /201 / 203 / 205 / (207) / 209 / 211

 

PIĄTEK 12 STYCZNIA

ZESTAW 15 (c.d. za nr 211 przy drodze powiatowej do skrzyżowania „przy młynie” i nr 235 – jedna str)

(210) / 212 / 213 / 217 / (215) //uliczka z tyłu: 211 A / 219 C / 215 B / 219 / 222 // 223 / 225 / (224) / 229 / 231 / 233 / 227 / 235

ZESTAW 16 (droga powiatowa do P. Indyckich – jedna strona i domy z tyłu przy szklarni)

228 / 228 B / 228 A / 230 / 232 / 234 / 236 /240 / 242 / (244) / 246 / 248 A / 250 / 260 A / 250 A / 248 B / 230 D / 230 E

ZESTAW 17 (od skrzyżowania „przy młynie”, górka, domy przy drodze powiatowej – jedna strona)

239 / 241 / 243 / 243 A / 243 B /259 / 261/ 263 A / 263 / 263 C/ 265 A / 265 / 242 A / 267 A / 267 / 269A / (269) / 271

 

SOBOTA 13 STYCZNIA

ZESTAW 22 (Krzaki, Piaski)

323 A / 325 // w lesie: (327) / 329 / (329 A) // 331 / 333 / 335 / 337 / 339 / 341 / 343 / 345 / (347) / 349 / 351 / 353 /357

ZESTAW 23 (Łazki)

359 / 361 / 361 A / 363 / 363 A / 365 / 367 / (369) / 371 / 373 / 377 / 379 / (379 B) / 379 C

ZESTAW 24 (Łazki, Podmaleniska)

381 / 381 A / 381 C / 381 D / 383 / 385 / (387) / 389 / 391 / 393 / (393 A) // Podmaleniska: 395 / 395 A / 395 D / 397 / 397 A

 

 

PONIEDZIAŁEK 15 STYCZNIA

ZESTAW 18 (Krzaki od nr 252 do nr 288 przy drodze powiatowej – obie strony)

252 / 254 / (256) / (258) / 273 / 273 A / 262 / 264 / 266 / 268 / 270 / 272 / 274 / (280) / 282 /276 / (278) / (284) / 286 / (288)

 

WTOREK 16 STYCZNIA

ZESTAW 19 (Krzaki od nr 290 do lasu przy drodze powiatowej – obie strony)

290 / 292 / (294) / 295 D / 295 E / 296 / 298 / 300 / 302 / 304 / 295 I / 295 J / (295 K) / 295 L / 275 / 275A / 275 B / 275 C / 275 D / 279 A / 279/ 281 /(283)

ZESTAW 20 (Krzaki „od młyna” nr 245 do zakładu samochodowego przy drodze powiatowej)

245 / 247/ 247 A / 247 B / 257 / 249 / 251 / 253 A / 253 B / (253) / 255 / 255 A / 275 P / 275 L / 293 / 277 S / 277 T / 291 / 289 / 277 / 285 / 297/ 297 A

 

ŚRODA 17 STYCZNIA

ZESTAW 21 (Krzaki boczna droga równoległa do powiatowej w stronę Malenisk – obie strony)

295 / 299 / 301 / 301 A / 303 / 305 / 305 A / 307 / 309 / 309 A / 311 / (313) / (313 A) / 315 / 315 A / 317 A / 319 / (321) / 321 A / 321 B / 306 / 306 A

 

Drodzy Parafianie i Parafianki

 

Św. Jan mówi: "Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami", a liturgia Oktawy Narodzenia Pańskiego dopowie "Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drog, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu".

W ten sposób Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w wielką tajemnicę wiary o Panu Bogu, który z miłości rodzi się dla człowieka przyjumjąc jego naturę. To "Emmanuel - Bóg z nami".

Niech Nowonarodzone Boże Dziecię obdarowuje Was wszystkich swoją łaską, pokojem, radością i potrzebnymi siłami, a Maryja i św. Józef wypraszają umocnienie w wierze, nadziei i miłości.

2023 KOLĘDA JUDASZÓWKA

Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 9.00

 

DZIEŃ 1 – czwartek 28 grudnia 2023

Zestaw 1 (prawa str)

407 A / 407 B / 407 D / 407 G / 407 H / 407 I / 407 L / 407 M / 407 N / 407 O / 407 S / 407 U / 411

Zestaw 2 (lewa str)

408 B / 408 C / 408 F / 408 G / 408 H / 408 I / 408 J / 310 / 310 A / 312 / 314 / 316 / 318 / 320 / 320 A / 322

Zestaw 3 (od Sołtysa, obok i tył kościoła)

407 / 409 A / 409 / 411 D / 413 E / 413 D / 413 C / 413 B / 413 / 415 A / 415 D / 413 H / 413 G / 413 J / 413 S

 

DZIEŃ 2 – piątek 29 grudnia 2023

Zestaw 1 (od tyłu kościoła w stronę placu targowego)

411 B / 411 L / 411 G / 411 E / 411 N / 411 W / 411 Z / 409 G / 409 H / 409 K / 405 D / 405 C / 405 B / 401 D / 403 / 502 / 508 / 510

Zestaw 2 (od kościoła obie str)

417 A / 417 / 419 / 421 / 423 / 324 / 425 / 326 / 427 / 429 / 431 / 433 / 384 / 435 / 437 / 437 A

Zestaw 3 (od mostku na Grzywny obie str)

439 / 439 A / 439 B / 441 / 443 / 445 / 447 / 449 / 451 / 451 A / 453 / 455 / 455A

 

DZIEŃ 3 – sobota 30 grudnia 2023

Zestaw 1 (od Domu Kultury)

330 / 332 / 334 / 455 D/ 455 E / 455 F / 457 / 457 A / 459 / 461 / 463 / 465 / 465 A / 467 / 469 / 471

Zestaw 2 (obok krzyża na Smycze i prawa str)

473 A / 473 / 475 / 479 / 479 C / 481 / 481 A / 481 B / 481 C / 494 E / 494 B / 494

Zestaw 3 (tylna uliczka i lewa str)

338 / 477 / 483 A / 340 / 483 / 485 / 485 A / 487 / 489 / 491 / 493 D / 493 C / 493 B