Franciszkańska Młodzież Oazowa  w parafii p.w. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej była praktycznie od początku istnienia parafii. Niestety z wieloma przerwami, na które nie miała wpływu. Obecnie działa nieprzerwanie FMO spotyka się regularnie w każdą sobotę oraz na adoracjach w piątki. Swoją obecnością uświetnia Msze św. niedzielne oraz wszelkie inne uroczystości. Moderatorem ODB jest o. Pio Trzeciak OFM, a FMO o. Ferdynand Piś OFM

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;

abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;

wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda,
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;

światło, tam gdzie panuje mrok;

radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

nie tyle szukać miłości, co kochać;…