Na terenie naszej parafii znajduje się Szkoła Podstawowa. Do roku 1965 mieściła się aż w trzech budynkach: gromadzkim w bardzo złym stanie z dwoma salami lekcyjnymi, w budynku pożydowskim z jedną salą lekcyjną oraz budynku murowanym z roku 1913, w którym znajdowały się dwie sale lekcyjne i mieszkanie dyrektora szkoły.

 

W latach pięćdziesiątych rozpoczęto budowę Domu Ludowego. Jednak wzniesiono tylko mury zewnętrzne i ściany działowe, gdyż brakowało funduszy. Przez trzy lata mury te stały niezabezpieczone. Dopiero w roku 1959 poczyniono starania by dokonać przebudowy murów i adoptować je dla potrzeb szkoły. Zgromadzono fundusze i rozpoczęto prace budowlane, które trwały do 1965 roku. Nowo wybudowana szkoła posiadała bibliotekę, kancelarię, pokój nauczycielski oraz osiem sal lekcyjnych. Budynek został zaopatrzony w instalację elektryczną, wodociągową (1976 r.) i odgromową oraz ogrzewanie piecowe. Na działce szkolnej wybudowano także budynek gospodarczy, w którym znajdywały się ubikacje szkolne oraz magazyn na opał. Warunki lokalowe były o wiele lepsze, ale umieszczenie budynku przy drodze stanowiło niebezpieczeństwo dla uczniów. Zewnętrzna toaleta stanowiła niedogodność dla dzieci szczególnie w okresie jesieni i zimy.

 

Rozpoczęto przygotowania do budowy nowej szkoły. W 1996 roku na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Jelnej. W ciągu trzech lat dokonano wykupu oraz zmiany prywatnych gruntów pod budowę szkoły. Decyzję  o pozwoleniu na budowę wydano 21.05.1999 roku. Prace przy fundamentach rozpoczęto 18.05.2000 roku. Uroczyste przyjęcie nowego budynku przez uczniów odbyło się 31 sierpnia 2004 roku.


Obecnie Szkoła Podstawowa w Jelnej doskonale współpracuje z parafią w kwestiach duszpasterskich i wychowawczo – edukacyjnych. Dzieci chętnie udzielają się w grupach duszpasterskich, a na grono pedagogiczne - na czele z panią dyrektor Ewą Fołtą - zawsze można liczyć. W szkole prowadzona jest katecheza w oddziałach 0 – 8. Katechtą jest  o. Pio Trzeciak OFM.