Akcja Katolicka w parafii Jelna została powołana dekretem ks. abp Józefa Michalika w dniu 15 maja 2010 r. Od tego czasu współpracuje z ks. Proboszczem w podejmowaniu różnych działań i inicjatyw. Aktualnie Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Jelna liczy 10 osób, a prezesem jest p. Jacek Wieszczek. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Członkowie Akcji służą pomocą podczas organizowania różnych uroczystości i wspierają w potrzebie Caritas. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

 

Członkowie Akcji Katolickiej:

1. Jacek Wieszczek /prezes/,

2. Małgorzata Wieszczek /z-ca prezesa/,

3. Krystyna Drożdżal  /skarbnik/,

4. Elżbieta Miś /sekretarz/,

5. Zofia Wiatr /czł. komisji rewizyjnej/,

6. Władysław Kozyra,

7. Anna Półćwiartek,

8. Grażyna Bielak,

9. Krzysztof Małecki,

10. Michał Zawadzki.