Rada Parafialna, to osoby,  które odpowiedzialne są za różne dziedziny życia w parafii. Wyrażają oni swoje  opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w kościele i służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich. Opinia Rady Parafialnej jest głosem doradczym w sprawach związanych z działalnością parafii.


Spotkania Rady odbywają się kilka razy w roku na w miarę potrzeb.


Do Rady Parafialnej zatwierdzonej przez Ks. Dziekana dn 08.02.2024r należą:
o. Artur Stępień OFM /przewodniczący/
o. Pio Trzeciak OFM /z-ca przewodniczącego/

z wyboru Parafian z dn. 21.01.2024 przedstawiciele 5 rejonów:

Tudryn Antoni

Miś Wiesław

Ciągło Piotr

Nowak Marian

Ilasz Piotr

z wyboru o.Proboszcza:

Zawadzki Michał

Zych Łukasz

Nicpoń Józef

Grzywna Adam

Barda Piotr