KANCELARIA PARAFIALNA

czynna

Wtorek  - godz. 16.00 – 16.45

  Piątek – godz. 16.00 – 16.45

W nagłych przypadkach (do chorego, pogrzeb) 

o każdej porze

tel. 511 610 923

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 

Chrzest:

1. Akt urodzenia dziecka (odpis)

2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

3. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (chrzestnymi mogą być tylko ludzie wierzący i systematycznie praktykujący).

 

Chrzest udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00.

 

Do kancelarii prosimy zgłaszać się 2 tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić powyższe dokumenty.

 

I Komunia św.

1. Metryka chrztu dziecka

 

I Komunia św. odbywa się zasadniczo w 3 ndz maja w Jelnej i w 4 ndz maja w Judaszówce, ale ostateczne terminy potwierdzane są po spotkaniu z rodzicami dzieci dangeo rocznika z o.Proboszczem.

 

Bierzmowanie

1. Metryka chrztu

2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

3. W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 

Małżeństwo

1. Świadectwo chrztu

2. Świadectwo bierzmowania

3. Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej lub ponadpodstawowej

4. Zaświadczenie z odbytych nauk przedmałżeńskich i z konferencji przedślubnych dla narzeczonych oraz rozmów indywidualnych z poradni rodzinnej

5. Wdowa lub wdowiec – akt zgonu współmałżonka

6. Na żądanie proboszcza – dowód osobisty

 

Ponadto w terminie podanym przez proboszcza należy przedłożyć jeszcze przed ślubem:

- Świadectwo ogłoszenia zapowiedzi, o ile były głoszone również w innej parafii

- Personalia świadków, którymi mogą być tylko katolicy praktykujący

- Świadectwo zawarcia kontraktu cywilnego w USC; 

w przypadku małżeństwa konkordatowego – „Zaświadczenia” z USC.

- Poświadczenie odbycia spowiedzi przedślubnej.

 

Pogrzeb katolicki

1. Akt zgonu

2. Dokument dla administracji cmentarza.z USC.

3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia kapelan szpitala)