Dzisiaj:148
Wczoraj:206
W tygodniu:354
Wszystkie:529455

  • IP: 3.236.116.27
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

Aktualnie odwiedza nas:
2
Gość(ci)

WYBÓR RADY PARAFIALNEJ

 

W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 536 i dokumentów Synodu Archidiecezji Przemyskiej (w szczególności Aneksu 9) powinny się odbyć w Parafii wybory Rady Duszpasterskiej (Parafialnej), której przewodniczy Proboszcz, a sama Rada „posiada jedynie głos doradczy” i w myśl Statutu 54 Synodu Archidiecezji Przemyskiej ma „współpracować z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii”.

Wspomniany Synod określa, że Rada Duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.

Synod mówi także o składzie Rady Duszpasterskiej. Z urzędu wchodzą do Rady: proboszcz, jako jej przewodniczący, wikariusze oraz przełożeni Instytutów Życia Konsekrowanego (jeśli takie są). Do Rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej z różnych rejonów.

Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu Rady, czyli 5 osób (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, zaś drugą połowę wyznacza proboszcz (5 osób).

 

Kandydat do Rady - warunki :
- Ochrzczony
- Bierzmowany
- Ukończone 18 lat
- Katolik praktykujący
- Wolny od grzechów publicznych (np. nie żyjący w konkubinacie lub w związku cywilnym)
- Cieszący się dobrą opinią
- Jest stałym mieszkańcem Parafii od przynajmniej roku w danym rejonie głosowania

 

Terminarz i przebieg wyborów Rady:

- Zapowiedź i ogłoszenie procedury wyborów – 31 grudnia 2023r.

- Wskazanie 5 rejonów parafii do głosowania (wchodzi kandydat z najwyższą ilością głosów z danego rejonu, a w razie rezygnacji kolejny z listy)

Rejon 1 - Judaszówka

Rejon 2 - Baranówka, Budzyń, Stawiska

Rejon 3 - Domy od kościoła do młyna i za młynem (numery nieparzyste)

Rejon 4 - Domy od torów do młyna (numery parzyste) i Borki

Rejon 5 – Krzaki, Łazki, Piaski

- Zgłaszanie się osobiste chętnych kandydatów z danego rejonu parafii w dniach 2 – 12 stycznia 2024r. w godz. pracy kancelarii parafialnej (formularz zgłoszeniowy, zgoda RODO)

- Ogłoszenie list zgłoszonych kandydatów z 5 rejonów parafii – ndz 14 stycznia 2024r.

- Wybory przez głosowanie na kartach dla swojego rejonu parafii w kościele w Jelnej po Mszach św. – ndz 21 stycznia 2024r – tylko Rejon 1 głosuje w kościele w Judaszówce po Mszy św.

(zgodnie z rejonem zamieszkania tylko jeden głos na zgłoszonego kandydata z listy lub dodatkowego wytypowanego i dopisanego przez głosującego na karcie wyborczej, Komisja Wyborcza to członkowie Akcji Katolickiej – wydanie kart do głosowania, liczenie głosów, protokół)

- czas na zapytanie ew. dodatkowo wytypowanych kandydatów przez głosujących o zgodę i RODO

- ogłoszenie wyników wyborów i składu Rady – ndz 28 stycznia 2024r.

- zatwierdzenie Rady przez Ks. Dziekana i zaprzysiężenie

 

Sposób głosowania:


- Kartę do głosowania otrzymujemy w kościele w dniu głosowania (tylko swój rejon parafii)
- Wskazujemy tylko jednego kandydata ze swojego rejonu parafii (zgłoszonego na listę lub własnego w dodatkowym polu) przez postawienie krzyżyka przy imieniu i nazwisku a potem kartę wrzucamy do urny w kościele
- Na wrzucanej do urny kartce powinno być zaznaczone imię i nazwisko tylko jednego kandydata pod rygorem nieważności głosu
- Głosuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec parafii – tylko osobiście
- Jedna osoba – wrzuca tylko jedną kartę

- głosy zostaną zliczone przez Komisję Wyborczą, która sporządzi protokół

 

WYBORY RADY PARAFIALNEJ

Przypominamy, że rozpoczeła sie w naszej Parafii procedura do wyboru składu Rady Parafialnej w liczbie 10 osób, oprócz Proboszcza i wikariusza, którzy wchodzą w jej skład z urzędu. Połowę, czyli 5 osób z różnych rejonów, wybierają Parafianie przez głosowanie, które odbędzie się za tydzień w ndz 21 stycznia 2024r w kościele.

Do piątku 12 stycznia br. jako kandydaci zgłoslili się:

Rejon 1 – Judaszówka

Grzywna Adam (Judaszówka 338)

Tudryn Antoni (Judaszówka 408C)

 

Rejon 2 - Baranówka, Budzyń, Stawiska

Miś Wiesław(Jelna 49), Półćwiartek Mirosław(Jelna 19),

Ziemacki Dariusz(Jelna 31)

 

Rejon 3 - Domy od kościoła do młyna i za młynem (numery nieparzyste)

Ciągło Piotr (Jelna 235)

Nicpoń Józef (Jelna 97)

 

Rejon 4 - Domy od torów do młyna (numery parzyste) i Borki

Nowak Marian (Jelna 110A)

Zych Łukasz (Jelna 96A)

 

Rejon 5 – Krzaki, Łazki, Piaski

Barda Piotr (Jelna 277S)

Ilasz Piotr (Jelna 275A).

W dniu głosowania pod zgłoszonymi wyżej można będzie także podać własnego kandydata na karcie do głosowania wpisując koniecznie imię i nazwisko oraz jego adres zamieszkania w danym rejonie. Karty do głosowania można pobrać po Mszy św., urna na głosy bedzie przed ołtarzem. Oddajemy tylko jeden głos (krzyżyk) na kandydata ze swojego rejonu. Rejon 1 głosuje w kościele w Judaszówce po Mszy św. z godz. 9.00.