Msze Św. Za + Zofię Kostek

  1. Od uczestników pogrzebu 2. stycznia g. 8.00

  2. od bratanka Franciszka z rodziną 3. stycznia g. 8.00

  3. od sąsiadów 4. stycznia g. 8.00

  4. od Antoniego z rodziną 5. stycznia g. 8.00

  5. od Moniki z rodziną 6. stycznia g. 17.00

  6. od Bernadetty z rodziną 8. stycznia g. 8.00

  7. od Jacka z rodziną 9. stycznia g. 8.00

  8. od Stanisława z rodziną 11. stycznia g. 8.00

  9. od rodzin Mokrzyckich i Małeckich 14. stycznia g. 8.00

  10. od rodziny Kaniów 17. stycznia g. 17.00