Pogrzeb JELNA 02.07.2024 g.15.00

 

Msze św. za + MICHAŁA KIEŁBOWICZA (77 lat)

 

 1. Od uczestników pogrzebu 16.12.2024 g.7.00

 

Msze św. w kościele w JELNEJ w 2025r:

 1. od córki Jolanty z mężem
 2. od córki Aliny z rodziną
 3. od syna Wiesława z rodziną i wnuka Kacpra
 4. od syna Stanisława z żoną
 5. od brata Jana z rodziną
 6. od brata Stanisława i Anny z rodziną
 7. od siostry Teresy Łyko z Sarzyny
 8. od siostry Marysi z Łukowej
 9. od wnuka Łukasza z rodziną
 10. od wnuka Bartłomieja z rodziną
 11. od wnuczki Justyny z dziećmi
 12. od wnuka Marcina z Kingą i Blanką
 13. od wnuków Pauliny, Michała, Mateusza
 14. od swatowej Anny Bosak z rodziną

 

Msze do odprawienia poza Parafią:

 1. od Marii i Jana Nicpoń
 2. od Janusza Zawadzkiego z żoną
 3. od rodziny Dec
 4. od rodziny Szydłów
 5. od Zarządu PUKS Francesco
 6. od zawodników i kibiców PUKS Francesco
 7. od koleżanek i kolegów z pracy ze szpitala (1z4)
 8. od koleżanek i kolegów z pracy ze szpitala (2z4)
 9. od koleżanek i kolegów z pracy ze szpitala (3z4)
 10. od koleżanek i kolegów z pracy ze szpitala (4z4)
 11. od sąsiadów Kostków
 12. od Drożdżali z Baranówki
 13. od koleżanek Agnieszki i Teresy z Hortexu
 14. od rodziny Herdynów z Leżajska
 15. od Józefy Kuszaj
 16. od Janusza Kuszaj z rodziną
 17. od Pawła Kuszaj z rodziną
 18. od Krzysztofa Kuszaj z rodziną
 19. od Artura Kiełbowicza z rodziną
 20. od Doroty i Mariusza Drożdżal
 21. od byłych prezesów PUKS Francesco Wiesława i Piotra
 22. od rodziny Karasiów
 23. od Lucyny Skiba z rodziną
 24. od rodziny Łyków z Sarzyny
 25. od rodziny Wawrzaszków
 26. od rodziny Janusza i Wiesławy Padowskich
 27. od Doroty i Bogdana Siuzdak
 28. od Władysława Sajdłowskiego z rodziną z Rudy Łańcuckiej
 29. od rodziny Morawskich i wspólników z Gniewczyny
 30. od Czesława i Małgorzaty Łyko z rodziną
 31. od pracowników Hortino
 32. od Haliny i Wiesławy z rodziną
 33. od Józefa i Aliny Nicpoń
 34. od Elżbiety i Janusza Strojek z rodziną
 35. od Stanisława Zawadzkiego z rodziną
 36. od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Jelnej
 37. od Janusza Błajda z rodziną
 38. od Krzysztofa Łoin z rodziną
 39. od swatów Dąbrowskich
 40. od Marka i Agnieszki Grabowskich
 41. od Krzysztofa i Anny Dąbrowskich
 42. od Marty i Andrzeja Bigas