Pogrzeb JELNA 14.08.2023 g.15.00

 

Msze św. za + KATARZYNĘ MAZUR

 

 1. Od uczestników pogrzebu 30.12.2023 g.7.00

Msze św. w kościele w JELNEJ w 2023r:

 1. od męża Edwarda 03.12.2023 (ndz) g.7.30
 2. od córki Grażyny z mężem 15.12.2023 g.7.00
 3. od syna Grzegorza z rodziną 20.12.2023 g.7.00
 4. od syna Ryszarda i Mariana 27.12.2023 g.7.00

Msze św. w kościele w JELNEJ w 2024r:

 1. od wnuka Grzegorza z rodziną 13.01.2024 g.7.00
 2. od wnuczki Anny z rodziną 24.01.2024 g.17.00
 3. od Haliny Bednarz z rodziną 05.02.2024 g.7.00
 4. od swatowej Władysławy Łodzińskiej 21.02.2024 g.17.00
 5. od Teresy i Jana Łodzińskich 09.03.2024 g.17.00
 6. od rodziny Staroniów 02.04.2024 g.7.00

Msze do oprawienia poza Parafią:

 1. od sąsiadki Agnieszki Potaczały
 2. od Ignaca Baja
 3. od koleżanki Zofii
 4. od Zbigniewa Baja z rodziną
 5. od Mariana Baj z rodziną
 6. od Tadeusza Baj z rodziną
 7. od koleżanek i kolegów córki Grażyny z firmy COOPEXIM (1z2)
 8. od koleżanek i kolegów córki Grażyny z firmy COOPEXIM (2z2)
 9. od trzymanicy Marysi Pyż z rodziną
 10. od rodziny Lipińskich i Strojków
 11. od pracowników firmy NANI
 12. od Danuty i Leszka Borkowskich
 13. od Małgorzaty Borkowskiej
 14. od Anny i Zdzisława Buszta z Rakszawy
 15. od rodziny Cichoń
 16. od rodziny Mazurów i Piekarczyków
 17. od rodziny Białych