Msze św. za + Genowefę Bąk

  1. Od uczestników pogrzebu                      19 lipca godz. 7.00
  2. Od siostry Danuty z siostrzenicą Beatą    18 lipca godz. 7.00
  3. Od siostry Krystyny z mężem                 23 lipca godz. 7.00
  4. Od brata z rodziną                                24 lipca godz. 7.00