Msze św. za + Józefa Gałdę


1.    Od uczestników Pogrzebu                                                                 19 kwietnia godz. 18.00
2.    Od córki Małgorzaty z mężem                                                            20 czerwca godz. 7.00
3.     Od wnuków Magdaleny, Pawła i Dominiki                                        22 czerwca godz. 7.00
4.     Od córki Marii                                                                                      26 czerwca godz. 7.00
5.     Od syna Władysława                                                                          7 sierpnia godz. 18.00
6.     Od żony Wiktorii                                                                                13 sierpnia godz. 18.00
7.     Od rodzin Pustelnych i Kulów z Wierzawic                                     18 sierpnia godz. 7.00
8.     Od swatowej                                                                                      20 sierpnia godz. 18.00
9.     Od rodziny Paszkowskich                                                                23 sierpnia godz. 7.00
10.     Od kuzyna Michała Rościak z rodziną                                           24 sierpnia godz. 18.00
11.     Od bratanicy Bożeny z rodziną                                                      28 sierpnia godz. 18.00
12.     Od rodziny Rabiniaków z Kliszowa                                               30 sierpnia godz. 7.00
13.    Od bratowej Weroniki z rodziną                                                      1 września godz. 18.00
14.     Od rodziny Zawadzkich                                                                   3 września godz. 18.00
15.     Od rodziny Kozyrów z Leżajska                                                     5 września godz. 18.00
16.     Od rodziny Oleś z Ropczyc                                                            8 września godz. 18.00
17.     Od rodziny Ćwiczak z Ropczyc                                                     12 września godz. 18.00